• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • Vërtet na kanë ndihmuar këto leksione.
  Egzistojnë mundësi për të prezantuar në të njejtin nivel cilësor konkurencën në treg në tre forma:
  1-Metoda matematikore .
  2-Metoda grafike.
  3-Metoda llogjike.
  Është fjala për skanimin ekonomik .....
  Faleminderit !
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
10,040
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
543
Comments
1
Likes
8

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • 1 1

Transcript

 • 1. Monopoli © 2002 by Nelson, a division of Thomson Canada Limited
 • 2. Cështjet kyce
  • Pse paraqiten monopolet
  • Vendimet mbi prodhimin dhe cmimet
  • Mirëqenia dhe monopoli
  • Politika publike dhe monopoli
  • Diskriminimi i cmimeve
 • 3. Monopoli
  • Një firmë konsiderohet si monopol kur:
   • është shitësi i vetëm i produktit të saj
   • Produkti i saj nuk ka zëvendësues të përafërt
   • Ka aftësi për të ndikuar në cmimin e tregut të produktit të saj
 • 4. Monopoli
  • Një Monopol i pastër ekziston kur një firmë është prodhuesi ose shitësi i vetëm i një produkti që nuk ka ndonjë zëvendësues të përafërt.
 • 5. Pse të mësojmë për monopolin?
  • Vlerësohet se rreth 5% e produktit vendor ofrohet nën kushte të monopolit.
  • Na ndihmon të kuptojmë strukturat e zakonshme sic janë konkurrenca monopolistike dhe oligopoli.
 • 6. Pse paraqiten monopolet
  • Arsyeja bazë e paraqitjes së monopolit janë Barierat e hyrjes në treg.
 • 7. Monopoli: Barierat e hyrjes Pronësia e burimeve kyce
 • 8. Monopoli: Barierat e hyrjes Pronësia e burimeve kyce Barierat legale nga qeveria
 • 9. Monopoli: Barierat e hyrjes Pronësia e burimeve kyce Barierat legale nga qeveria Shkalla e lartë e ekonomizimit
 • 10. Barierat: Burimet e monopolit
  • Një pronar i vetëm i një burimi të rëndësishëm që nuk mund të dyfishohet lehtë, sic është rasti me disa burime natyrore.
 • 11. Monopolet e krijuara nga qeveria
  • Patentat dhe ligjet mbi të drejtat e autorit janë burimet kryesore të monopoleve të krijuara nga qeveria.
   • Disa barëra të reja
  • Qeveria po ashtu kufizon hyrjet duke i dhënë të drejtën ekskluzive për shitjen e një të mire të caktuar në tregje të ckatuara një firme.
   • Televizioni kabllovik lokal
 • 12. Monopolet natyrale
  • Një industri është monopol natyral kur një firmë e vetme mund t’ia ofrojë një të mirë apo shërbim tërë tregut me një kosto më të ulët se që mund ta arrinin dy firma apo më shumë firma .
   • Shkalla minimale e ekonomizimit e madhësisë së një firme është aq e lartë sa që një firmë e vetme mund ta furnizojë tregun në mënyrë eficiente.
   • P.sh. KEK
 • 13. Pyetje!
  • Cilat janë tre arsyet kryesore pse ekziston monopoli në treg?
  • Trego dy shembuj të monopoleve dhe shpjego arsyet për secilin.
 • 14. Sjellja e monopolit Monopoli vs. Firma konkurrente
  • Monopoli
  • Prodhues i vetëm
  • Lakorja e kërkesës është me pjerrësi negative
  • Casktues i cmimit
  • Zvogëlon cmimin për të rritur shitjet
  • Lakorja e të hyrave marxhinale ëshë nën atë të kërkesës
 • 15. Sjellja e monopolit Firma konkurrente vs. Monopoli
  • Firma konkurrente
  • Një nga shumë firma
  • Lakorja e kërkesës është horizontale
  • Pranues i cmimit
  • Shet shumë ose pak me cmim të njëjtë
  • Lakorja e të hyrave marxhinale është horizontale
 • 16. Të hyrat e Monopoli
  • Të hyrat totale: Q x P = TR
  • Të hyrat mesatare: TR ÷ Q = AR
  • Të hyrat marxhinale: TR ÷ Q = MR
  • Të hyrat marxhinale të një monopolisti janë gjithmonë më të vogla sesa cmimi i produktit, për shkak se lakorja e kërkesës është me pjerrësi negative.
  • Lakorja e të hyrave marxhinale shtrihet nën lakoren e kërkesës.
 • 17. Lakorja e kërkesës së monopolit Cmimi Sasia Kërkesa
 • 18. Lakorja e të hyrave marxhinale dhe kërkesës së monopolit Cmimi Sasia Kërkesa Të hyrat marxhinale
 • 19. Të hyrat marxhinale të monopolit
  • Kur një monopol zvogëlon cmimin për të shitur një sasi më të madhe, e hyra shtesë e realizuar nga sasitë e shitura më parë do të zvogëlohet.
  • Kemi dy efekte në të hyra kur cmimi zvogëlohet :
   • Efekti i autputit Q
   • Efekti i cmimit P
 • 20. Maksimizimi i fitimit të monopolit
  • Sasia fitim-maksimizuese e monopolistit përcaktohet nga pikëprerja e lakores së të hyrave marxhinale dhe lakores së kostos marxhinale.
  • Vlen rregulla e njëjtë e maksimizimit të fitimit sikur te firmat konkurrente .
  • MR = MC
 • 21. Maksimizimi i fitimit të monopolit Cmimi Sasia D MR
 • 22. Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia MC = Oferta D MR
 • 23. Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia MR=MC MC = Oferta D MR
 • 24. Maksimizimi i fitimi i monopolit
  • Në tregjet me konkurrencë të plotë cmimi është i barabartë me koston marxhinale. Në tregjet e monopolizuara cmimi tejkalon koston marxhinale.
 • 25. Cmimi fitim-maksimizues i monopolit Cmimi Sasia MC = Oferta D MR
 • 26. Cmimi fitim-maksimizues i monopolit Cmimi Sasia P M Q M MC = Oferta D MR Cmimi që i përgjigjet sasisë fitim-maksimizuese
 • 27. Maksimizimi i fitimi i monopolit
  • Në tregjet me konkurrencë të plotë cmimi është i barabartë me koston marxhinale. Në tregjet e monopolizuara cmimi tejkalon koston marxhinale.
   • Përderisa kostoja totale mesatare është nën cmimin e monopolistit, ai do të realizoj fitim ekonomik.
 • 28. Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Cmimi i monopolit Sasia e monopolit MC = Oferta D MR
 • 29. Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Lakorja e kostos totale mesatare të monopolit MC = Oferta D MR
 • 30. Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Fitimi i monopolit! MC = Oferta D MR ATC
 • 31. Pyetje!
  • Shpjego se si një monopolist zgjedh sasinë e prodhimit dhe cmimin.
 • 32. Mirëqenia dhe monopoli
  • Monopoli çon drejt një alokimi joeficient të burimeve, duke shkaktuar kështu dështimin e maksimizimit të mirëqenies totale ekonomike .
  • Monopolisti prodhon sasi më të vogël se ajo që është efiçiente për shoqërinë .
 • 33. Mirëqenia dhe monopoli
  • Me cmimet monopoliste disa konsumatorë potencialë e vlerësojnë produktin më shumë sesa është kostoja marxhinale, por më pak sesa cmimi monopolist.
  • Këta konsumatorë vendosin mos ta blejnë produktin.
  • Përcaktimi i cmimeve në monopol parandalon disa transaksione që kanë dobi reciproke.
 • 34. Mirëqenia dhe monopoli : Humbja neto
  • Për shkak që monopoli i cakton cmimet më të larta se kostoja marxhinale, ai vendos një ngarkesë që është e ngjashme me taksën.
  • Ngarkesa ndikon që sasia e shitur të zvogëlohet në krahasim me atë që është optimale për shoqërinë.
 • 35. Maksimizimi i fitimit i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Cmimi i Monopolit Sasia e monopolit MC = Oferta D MR
 • 36. Maksimizimi i fitimit i monopolit Price Quantity P M Q M Efficient Quantity! MC = Supply D MR
 • 37. Maksimizimi i fitimit i monopolit Cmimi Sasia P M Q M MC = Oferta D MR
 • 38. Maksimizimi i fitimit i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Humbja neto e monopolit MC = Oferta D MR
 • 39. Politika publike ndaj monopolit: Qeveria mund të intervenojë duke. . .
  • Krijuar një treg konkurrencial
   • Zbaton ligje mbi konkurrencën
  • Rregulluar sjelljen e monopoleve
   • Kontrollimi dhe rregullimi i cmimeve
  • Pronësia publike
   • Qeveria e menaxhon vet monopolin
  • Mos bërë asgjë
 • 40. Pyetje!
  • Përshkruaj mënyrat se si politikëbërësit mund t’iu përgjigjen joefiçiencës së shkaktuar nga monopoli.
  • Trego një problem potencial lidhur me secilën prej këtyre përgjigjeve politike.
 • 41. Diskriminimi i cmimeve: Vegël e monopolit
  • Praktikimi i caktimit të cmimeve të ndryshme për njësi të ndryshme të produktit të njëjtë e që nuk bazohet në kosto.
   • Nuk është e mundur në tregun me konkurrencë të plotë.
  • Dy efekte të rëndësishme:
   • Mund të rris fitimin e monopolistit.
   • Mund të zvogëlojë humbjen neto duke rritur tepricën e prodhuesit e jo të konsumatorit.
 • 42. Shembuj: Diskriminim i cmimit
  • Norma të distancave të mëdha: minuti i parë, minutat që pasojnë
  • Biletat e aerokompanive: klasi i parë , në grup, qëndrim gjatë natës, një drejtim vs. kthyese
  • Kuponat për lirime në cmim
  • Normat e dobisë: resident, biznesor
  • Tarifat dy pjesëshe, p.sh. cmimi i hyrjes në llunapark dhe më pas një cmim për cdo lojë
 • 43. Pyetje!
  • Trego dy shembuj të diskriminimit të cmimit.
  • Si ndikon diskriminimi perfekt i cmimit në tepricën e konsumatorit, të prodhuesit dhe në tepricën totale?
 • 44. Përhapja e monopolit
  • Sa janë të përhapur problemet lidhur me monopolet?
   • Fuqia e monopolit është e shprehur. Shumica e firmave kanë pak kontroll mbi cmimet, për shkak të diferencimit të produkteve.
    • Coca-cola vs RC cola
   • Firmat me fuqi substanciale të monopolit jaën të rralla. Shumë pak produkte janë vërtetë unike.